IP Man - Wong

WING CHUN - VING TSUN VE DİĞER FARKLI YAZILIŞLAR

1950'li ve 60'lı yıllardan birbirlerine rakip Kung-fu stilleri ve aileleri arasında düzenlenen
meydan okuma dövüşlerinde Wing Chun ailesini tahrik etmek maksadıyla bazıları,
sistemle dalga geçerek WC -tuvalet yumruğu- yakıştırması yaparlar.
Sistemin yenilmez dövüşçüsü Wong Shun Leung buna cevaben yazılışı Ving Tsun (Victory fist-zafer yumruğu)
olarak değiştirmeyi önerir ve bu IP Man tarafından kabul edilir.
Bunun dışında karşılaşabileceğiniz yazılışlar farklı hocaların kendilerine ait wing chun yorumlarını
işaret etmek ve kolayca tanınıp ayırt edilmek için geliştirdikleri yöntemlerdir.

Wing Chun nedir ve kimler içindir?

Wong Shun Leung Ving Tsun metodu: Basit, direkt ve etkili, bilimsel prensipler üzerine inşa edilmiş bir savaş becerisi sistemidir.
Sistem diğer stillerden daha basit ve uygulanabilir yapıdadır.
Aşırı esneklik ve güç gerektirmez.
Sistem teknikleri ve gelenekleri arasında, objelere ve öğretmene tapınma derecesinde saygı,
bağırıp çağırmalar, tuğla -taş-tahta vb. kırmalar, yüksek tekmeler, uçan tekmeler,
döner tekmeler, hoplamalar, zıplamalar, havada taklalar atmalar ve bunlar gibi
gerçek dünyada yeri olmayan unsurlar barınmaz.
Ahlaki ve sıhhi problemleri olmayan, zeki,dürüst ve iyi insanlar;
"Bir gün, bir şekilde dövüşmem gerekebilir ve dövüşmeyi öğrenmek istiyorum diye düşündüklerinde" veya
fiziki bir aktiviteyle hem bedensel hem ruhsal gelişim ve rahatlama arzu ettiklerinde
pazarlama ve ticari kaygısı hiçbir zaman olmayan Wong Shun Leung Ving Tsun metodunu öğrenebilirler.
Eğitim esnasında öğrencilerin bireysel yeteneğine ve kabiliyetine göre farklı yaklaşılır.
Herkese aynı prensipler ve teknikler gösterilirken
yaş, amaç ve fiziki kapasite değişkenleri, öğrencilerin gelişimi açısından ve
sınıfın ortak çıkarı doğrultusunda bireylere farklı davranılmasını şart koşar.

wong

WING CHUN NE DEĞİLDİR

Wing Chun bir savunma sanatı değildir:
Savunma sanatı kavramı bir yanılsamadır.
Savunma sanatı öğretiyorum diyen herkes aynaya bir kez daha bakmalıdır.
Nasıl 38'lik bir tabanca ya da nükleer füze ölümcül birer silahlarsa, wing chun da rakibi,
düşmanı etkisiz hale getirmek için koyu bir pelerinin altında gizlenmiş bir hançer gibi ölümcül bir silahtır.


Wong Shun Leung

Neden sanat değildir? Sanat değilse nedir?
Sanat özünde kişisel beğeni unsuru bulunduran öznel bir kavramdır.
Yapılan bir resim kimine göre iyidir, kimine göre değil.
Ama bunu kimse diğerine ispat edemez. Bir şarkı beğenilir veya beğenilmez,
iyi veya kötü olduğunu farklı kişilere sorduğunuzda farklı yanıtlar alırsınız.
Tüm bunların yanında bu eylemlerin sonucunda kimsenin canı yanmaz veya yaralanmaz.
Diğer tarafta eğer A ve B kavga ediyor ve A, B'yi boylu boyunca yere seriyorsa
burada nesnel bir gerçeklik söz konusudur.
A, B den iyi dövüşmüş ve yenmiştir. A , B'nin canını yakmış ve yaralamıştır.
Bunu çevrede olayı seyreden herkes anlatabilir.
Bu A'nın becerisinin yani Zanaatı'nın gücünü ve seviyesini ispatlar. Wing Chun bir zanaat biçimidir, bir beceridir...


Wong Shun Leung

Wing Chun bir spor dalı mıdır?

Wing Chun bir spor dalı da değildir.
Müsabakaları, turnuvaları yoktur.
Tamamen gerçek dünya ve gerçek dövüş için tasarlanan teknikler içerir ve
bu teknikler spor müsabakalarında uygulanamaz.


Wong Shun Leung Ving Tsun Kung-Fu metodunu diğer metotlardan ayıran özellikler nelerdir?

1- Gelenekseldir: Büyük Usta IP Man ve Büyük Usta Wong Shun Leung nasıl öğretmişse aynı çizgi ve sistemde eğitim verilir.
Burada tek fark Büyük Usta IP Man'ın fazla izah etmeyen tavrının tamamen bırakılması ve
öğrenciler kavramı anlayana dek defalarca izah geleneğinin yerleşmesidir.
En önemli farklılık öğrencinin teknik tekrarı ile değil kavramsal kavrayışı takiben tekniği kullanması yöntemiyle öğretmesidir.
Böylece sonsuz kombinasyon icatları ve uzayıp giden sıkıcı tekdüze kareografik idman tarzından farkıyla sivrilir.

2- Öğrenci dereceleri-Renk ayrımları-Diploma sınavları-Seviye sınavları ve ücretleri Wong metodunda yoktur.
Herkes herkesle idman yapar, herkes herkese soru sorabilir.
Eski ve kıdemli anlayışı farklıdır, en çok çalışıp en hızlı ilerleyen en kıdemli addedilir.
Eğitmenin, dışarıdan izleyenlerce belli olması için istisnai olarak sadece eğitmen farklı renkte üniforma giyebilir.
Öğrenciler eğer arzu ederlerse eğitmene öğrenci üniforması sipariş edebilirler.
Bunun dışında temiz ve rahat her renkte giysiyle derslere ve seminerlere katılmak serbesttir.

3- Büyük usta IP Man ve Wong Shun Leung sistemin prensiplerini ve tekniklerini 5-6 senede öğrenmişler ve
sonra hayatları boyunca uygulayarak mükemmelleştirmişlerdir.
Wong okullarının amacı öğrencileri aynı zaman süresinde sistemin tümüyle tanıştırabilmektir.
Bu süreç öğrencilerin yeteneği, azmi ve idman sıklıklarıyla kısalabilir veya uzayabilir.
Bir kavram ve teknik oturduğu anda yenisi öğretilir.
Wong ustanın söylediği gibi "Çoğu şeyi parayla satın alabilirsiniz... ama zamanı asla"

IP MAN - ESKİLER VE FARKLILIKLARIN SEBEPLERİ

IP Man çok geleneksel bir tarzda öğretirdi.
Yani az miktarda bilgiyi sadece bir kereye mahsus olarak verirdi.
Eğer uyanık olmaz ve püf noktayı kaçırırsanız işiniz zordu.
Öğrencilerinden her şeyi birkaç kelimelik açıklamadan çıkartmalarını, özümsemelerini beklerdi.
Bunun yanında soruları ve tartışmaları da kabul eder ve bundan keyif alırdı,
çünkü bunlar öğrencilerinin düşündüklerini gösterirdi.
O öğretirken cevaba ve doğruya ulaşmak için satır aralarını okuyabilmeliydiniz,
sistematik bir izah tarzı asla yoktu Büyük Usta IP Man aynı zamanda benim de uyguladığım bir davranış tarzına sahipti.
O tek bir iyi öğrenciye öğretmenin kötü 10 öğrenciye öğretmekten daha faydalı olduğuna inanırdı.
Dolayısıyla zamanını harcamaya değer görmediği öğrencilerle fazla ilgilenmezdi.
Bu yüzden günümüzde bazı wing chun öğretmenleri farklı yöntemlerle öğretiyorlar.
IP Man'ın bir sözünden anlamaya çalışıp beceremedikleri bir kavramı sonraki nesillere yanlış şekilde geçiriyorlar.
Çoğu öğrencilerin IP Man'ın öğretilerinden algıladıkları şeyler, onların zeka seviyelerine,
derslere devamlılıklarına ve idman tarzlarına yakından bağlıydı.
Sonuçta nesiller arası yorum farklılıklarının önemli sebeplerinden biri de bu noktadır.
Bu söylediklerim öğretmenimi eleştirmek anlamında ele alınmamalıdır.
Ben sadece Onun zamanının geleneksel yaklaşımını sizlere yansıtmaya çalışıyorum...


Wong Shun Leung

"IP Man konu kavga olduğunda inanılmaz zeki ve becerikliydi.
Çok fazla dövüş tecrübesi vardı. Eğer zeki ve yetenekli bir öğrenci görürse üzerinde çok emek ve zaman harcardı ve
ona çok fazla şey öğretirdi. Eğer öğrenci hızlı gelişim göstermiyorsa ve yeterince zeki değilse IP Man onu göz ardı ederdi.
Sonuçta zeki ve yetenekli öğrenciler çok çabuk yetiştiler."


Wong Shun Leung

Yip Man ilk Hong Kong yıllarında wing chun'un öğretilerini uygulayabilecek ve ününü arttırabilecek öğrencilere
farklı yaklaşır ve onlarla çok yakından ilgilenir.
Bunlar sistemin savaşçılarıdır ve meydan okuma dövüşlerindeki başarıları Yip Man için manevi tatminin dışında,
ün ve yeni katılacak öğrencilerle artacak olan refah düzeyi demektir.
Wong Shun Leung güçlü bir inşaat işçisi ve boks altyapısına sahip bir genç olarak bu ilk savaşçı kuşağının en önemli pozisyonuna gelir.
Diğer öğrenciler ise genelde ikinci plana itilirler ve bu sebepledir ki günümüzde Yip Man wing chun stili öğretmenden öğretmene farklılıklar gösterir.
Wong Shun Leung'a göre Yip Man'ın öğretip öğretmediği şeyler hususunda çatışan fikirlerin sebeplerinden birisi de
Onun formları mümkün olduğunca unutup kendini kavgada daha özgürce ifade etmeye çalışmış olmasıydı.
Sabit öğrenim ve eğitim sistemleri yerine kendisi "sanatının", yaşayan ,vücut bulmuş haline dönüşmüştü.
Burada hatırlamalıyız ki Yip Man asla öğretmen olmak için öğrenip idman yapmamıştı,
o sadece dövüşçü olmak istemişti. Bu noktanın en klasik örneği Onun tahta adam formu öğretme hikayesidir.
Wong Shun Leung'un anlattığına göre Yip Man tahta adam formunu öğretmeye başladığında ilk 60 hareketin ötesini pek hatırlamadığını ve unuttuğunu fark eder.
Bu 60 hareketin ötesi, aslında Yip Man için sadece keyif, akıcılık kazanma amaçlı serbest idman tarzına dönmüştür.
Kıdemli ve savaşçı öğrencilerince formun hepsini öğretmesi için baskı altına alındığında,
Yip Man geçmişe, temellere dönüp formu tekrar öğrenmek zorunda kalır.
Bu süreç boyunca sıralama ve teknikleri bir çok kez değiştirir ve farklı versiyonlarını gösterir.
Bu noktada Wong Shun Leung 'un ve birkaç arkadaşının nasıl kuytu bir köşede gizlenip Yip Man'ın formu hatırlamaya çalışırken
sıkıntılı surat ifadesiyle kafasını kaşıdığını gördüklerini söylediğini de hoş bir anekdot olarak belirtelim.
Bunlara ek olarak tüm savaş sanatları ustalarının eğilimli oldukları gibi Yip Man'da becerilerini ve metotlarını zaman içinde rafine etmektedir.
Yıllar geçip hızı, gücü ve refleksleri etkilenmeye başladığında metotları kendi vücudu için yeniden yorumlayıp
daha bir etkili ve kendi vücuduna has bir tarz oluşturma süreci yaşamıştır.
Hal böyle olunca farklı kuşak öğrenciler, aynı öğretmenden farklı wing chun yorumları öğrenmişler,
doğru ya da yanlış hemen hepsi de "doğru wing chun'u" kendilerinin öğrendiğine inanmışlardır.
Wong Shun Leung, Yip Man'ın en gözde savaşçısı ve en uzun süreli özel öğrencisi olarak
Onun nispeten gençlik çağlarında yanında olmuş,öğrendiği her şeyi en ince noktasına kadar kendi öğrencilerine aktarmayı bir yaşam biçimi haline getirmiştir.
Öğrendikleri tamamen gerçek dövüşlerde test edilmiş ve Wong'un kendi yorumuyla yoğrularak geleneksel Wong Shun Leung metodu ortaya çıkmıştır.
Wong Shun Leung'a göre iyi bir öğretmen iyi bir dövüşçü olmayabilir veya tam tersi;
"Öğretmenin dövüşüp dövüşemeyeceğinin bir önemi yoktur... Muhammed Ali'nin koçuna bakın, Angelo Dundee...
Size doğru dövüşmeyi öğretip öğretmediğine bakın, öğretmeyi bilip bilmediğine bakın... İşte bunun önemi var..."

Wong Shun Leung

"İki tür öğretmen vardır; İlki öğrencinin ne istediğini bilir, ona göre öğretir...
Bunların çevresi kalabalıktır ve bunlar zengindirler... Diğeri öğrencinin ihtiyacı olanı bilir ve ona göre öğretir...
Bunların çevresinde kendini adamış bir avuç öğrenci ve sağlam dostlar vardır... Para yoktur..."


Wong Shun Leung

"Wing Chun için çok kan akıttım, çok kan döktüm... kırık kemikler, kesikler... morluklar... çürükler...
Bunlar bu tarz bir becerinin doğal sonuçları.
Bu bazılarını korkutabilir ama sonuçta burada bir savaş becerisi öğreniyoruz... ata binmiyoruz ki!! ''


Wong Shun Leung