Wing Chun Kuen Felsefesi

Tüm Çin orijinli savaş becerileri bir felsefi düşünceye bir şekilde bağlıdır.
Kiminde bu bağ çok güçlüdür.
Örneğin ,Shaolin Quan,Budizme,Wu Tang Quan ,Taoizme.
Taijiquan( Tai Chi) Yin ve yang prensibine ki buda kendi içinde Taoizmle ilintilidir.

5Elements

Xingyiquan beş element fikri üzerine kurulmuştur.( hava,ateş,su,toprak,tahta) ve
Baguazhang ise Yijing ( değişim kitabı-prensibi) ni takip eden Bagua temeline dayanır.
Bu da Taoizmle ilgilidir.

Değişim Kitabı

Çin felesefi tarihinde Yijing önemli bir yer kapsar.
Buna göre herşey hiçlikten (Wu) başlar ve bir şey(Yau) olur.

Yau ikiye ayrılır, Yin ve Yang.
Bu ikisi Si Xiang’a dönüşür 4 şekil demektir.
Bu da kendi içinde Bagua’ya değişir ve bu da 8 trigrama dönüşür.

Komplike görünmesine rağmen ana fikir hiçlikten bir şeyler oluştuğu,
daha ufak parçacıklardan daha büyüklerinin ortaya çıktığıdır.

Bir ağacın bir tohum olarak hayata başlaması,
tek bir kökten bir çok kök türemesi,
tek gövdeden bir çok dallar uzaması,
dalların yapraklar ve meyveler vermesi ve tekrar tohumlar meydana gelmesi…

Wing Chun felsefesi bireye kendini nasıl dengede tutması gerektiğini öğretir.
Bu temel fikir Çin’in 3 büyük dini olan Taoizm,Budizm ve Konfüçyanizm’den kaynaklanır.

İnsanların aşırılıklardan ziyade orta yolda yaşamalarını salık verir.

Wing Chun savaş teknikleri Ying Yang -evrensel denge-prensibi üzerine dizayn edilmişlerdir.

Hareketlerde aynı anda inanılmaz bir yumuşaklık ve akıcılık ve temas anında büyük bir tahribat ve yıkım gözlenir.